سرویس خبری ملت بزرگ ایران

وزیر کشور در میدان شهدای ذهاب رشت:
رئیس جمهور شهید؛ صادق ،متواضع ،شجاع و مردمی بود

سومانیوز؛ وزیر کشور گفت: رئیس جمهور شهید ظهور اراده ملت بود و همین امر دشمن را عقب می راند به ویژه آنکه ایشان با شجاعت و اقتدار به نمایندگی از ملت بزرگ ایران در مجامع بین المللی حضوری موثر و قوی می یافت.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین

تصویر روز:

پیشنهادی