سه شنبه, 24 مهر 1397

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید قنبر آذرمی فلاحتی پانزدهم مرداد 1345، در روستاي راسته‌كنار از توابع شهرستان صومعه‌سرا ديده به ...

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید فتح‌الله آذر يكم اسفند 1345، در روستاي سه‌سار از توابع شهرستان صومعه‌سرا چشم به جهان گشود.

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید محمّدرضا ابراهيم‌ نظر چهاردهم مرداد 1336، در روستاي اباتر از توابع شهرستان صومعه‌سرا پا به عرصة ...

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید احمد ساعد جليل پوستين سرائي چهارم ارديبهشت 1343، در روستاي پوستين‌سرا از توابع شهرستان ...

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید هادي قرباني لشمر زمخي يكم آبان 1345، در روستاي اسپند از توابع شهرستان صومعه‌سرا ديده به جهان ...

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید صفر شريفي ويشه‌سرائي چهارم اسفند 1342، در روستاي ويشه‌سرا از توابع شهرستان صومعه‌سرا پا به عرصة ...

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید احمد حسن‌پور یک آذر 1341، در روستاي هندخاله از توابع شهرستان صومعه‌سرا متولد شد.

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید رشيد بخشي‌نژاد راجيري دوم ارديبهشت 1340، در روستاي راجير طاهر گوراب از توابع شهرستان صومعه‌سرا ...

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت )؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید صادق فدائي كمامردخي دهم مرداد 1344، در روستا كمامردخ از توابع شهرستان صومعه‌سرا ديده به جهان ...

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید عبدالّرضا شريفي هفتم شهريور 1326، در روستاي چمثقال از توابع شهرستان صومعه‌سرا ديده به جهان گشود.

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید ابوذر آذرمی يكم شهريور 1347، در روستاي سه‌سار از توابع شهرستان صومعه‌سرا پا به عرصة وجود نهاد.

یادمان شهدای صومعه‌سرا (به مناسبت سالروز شهادت)؛

اختصاصی سوما نیوز؛ شهید علیرضا خلوص دهقانپور سي‌ام خرداد 1338، در روستاي ازگم از توابع شهرستان صومعه‌سرا ديده به جهان ...

تبلیغ طلایی

تبلیغ نقره ای

تبلیغ برنزی

تبلیغات سوما

عملکرد سنجی

عملکرد سوما نیوز را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما 124 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم