شنبه, 02 شهریور 1398

نوار کناری

شناسه خبر:3220

شب شی به خانه گیلکی گب بزن - فرامرز ریحان صفت

  • انداز قلم

شب شی به خانه گیلکی گب بزن
بی چک و چانه گیلکی گب بزن

اوتاق کش تی زن و زاکه أمرا
غروب ،شبانه گیلکی گب بزن

هرجا دینی تی دوست وتی آشنا
تی ور  ایسانه گیلکی گب  بزن

رادواره کوچه چی فرقی کونه
پیره جوانه  گیلکی گب  بزن

اداره جا وقتی دینی تی همکار
تی هم زبانه گیلکی گب  بزن

بیجار سر  تی چکره  پا اگر
چرک و چلانه گیلکی گب بزن

اگر  دینی  دوکان  ور کاسبیه
چیکچی گیرانه گیلکی گب بزن

کاشال اگر نصفه شبی دکفته
تی مورغ لانه گیلکی گب بزن

دونیا درون  ولوله یه یا اگر
امن و امانه گیلکی گب بزن

کلاس سر فارسی اگر  گب  زنی
شب شی به خانه گیلکی گب بزن

هم جایی که جمع درون ایسایی
هم  محرمانه  گیلکی گب  بزن

گیلکی گب گب امه فرهنگه ره
نام  و نیشانه گیلکی گب  بزن

روباره آب و داروخاله جنگل
ترأ  دوخانه گیلکی گب بزن

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

طلایی

نقره ای

برنزی

عملکرد سنجی

عملکرد سوما نیوز را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما 89 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم